RESMİ KURUMLAR

ÇOCUK TUTUKLU/HÜKÜMLÜ AİLELERİ BİLİNÇLENDİRME TOPLANTISI

    Suça sürüklenen çocukların suça karışma eyleminin altında yatan etkenler incelendiğinde; düşük sosyo-ekonomik düzey, problemli aile ilişkileri,düşük eğitim seviyesi,olumsuz sosyal çevre vb. yer almaktadır.

    Kurumsal olarak suça sürüklenen çocukların; kuruma kabul edilişlerinde doldurulan formlarla eğitim durumları belirlenmekte ve ivedilikle eğitim programlarına entegrasyonları sağlanmaktadır. Okuma-yazma kursları,spor aktiviteleri, müsabakalar, bilgi yarışmaları, haftalık sinema-film gösterimi vb. etkinlikler düzenlenerek; çocuk tutuklu/hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine pozitif katkı sağlamak istenmektedir.

    Ancak kısa süreli cezaevi rehabilitasyon çalışmaları sonrası sosyal hayatlarına dönen çocuklar tekrar olumsuz sosyal çevreleriyle etkileşim içerisine girmektedirler. Bu durumda cezaevinde kurulmuş olan pozitif altyapı yıkıma uğramakta ve yapılan olumlu rehabilite çalışmaları hasar görmektedir. Tüm bu yapılan çalışmaların ana amacı ise ; suça sürüklenen çocukların tekrardan suça karışmalarını önlemektir; fakat maalesef yapılan rehabilite çalışmalarının her defasında bir tarafı eksik kalmaktadır.

    Tam da bu noktada sürece ailelerin de dahil edilmesinin rehabilite sürecinde etkili olacağı ve çocukların tekrardan suça karışmasını bir nebzede olsa engelleyeceğine kanaatine varılmış ve “Çocuk Tutuklu/Hükümlü Aileleri Farkındalık Toplantısı “ tertip edilmiştir. Kurumda yapılan rehabilitasyon çalışmaları ailelere anlatılmış ve cezaevi sonrası ise kendilerinin çocukları noktasında sorumlu hareket etmeleri ve yapılan rehabilitasyon çalışmalarına destek vermeleri istenmiştir. Sorunun çözüm ayağındaki diğer faktörlerin ise; çocukların maddeye ulaşımının engellenmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve eğer bağımlılık varsa tedavi ettirilmesi olarak belirlenmiştir.
    Ana çözümün Çocuk-Aile-Kurum koordinasyonu olacağı düşüncesi vurgulanmış ebeveynlerin farkındalıklarına ve bilgilendirilmelerine katkıda bulunularak konferans sonlandırılmıştır.
T.C. Adalet Bakanlığı Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster:Ramazan ŞAHİN←